วิทยาการคำนวณ ม.1

วิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ ม.3

วิทยาการคำนวณ ม.4

โปรแกรมตารางคำนวณ

โปรแกรมนำเสนอข้อมูล

โปรแกรมประมวลผลคำ

คอมพิวเตอร์กราฟิก

ข่าวสารจากเว็บไซต์

สวัสดีค่ะ ..

เว็บไซต์นี้คือเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ สาระเทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ , ออกแบบและเทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์

นักเรียนสามารถเข้าศึกษาบทเรียนออนไลน์บนเว็บได้ตลอดเวลา

ส่วนไหนไม่เข้าใจสามารถสอบถามได้ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนค่ะ


ครูผู้สอน


นางสาวบรรทนา สุธรรมวิจิตร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม

ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี